Kelasta perintäkirje 41 000 opiskelijalle – vuoden 2020 opintotukia peritään takaisin

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti tukea yhdeksältä kuukaudelta vuonna 2020, hänellä sai olla muita tuloja enintään 12.498 euroa. Toisin sanoen työn tekemisestä rangaistaan tukien leikkaamisella.

Noin 41.000 opintotuen saajan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2020. Kela on lähettänyt heille päätösehdotuksen tuen takaisinperinnästä. Keskimäärin opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 933 euroa. Päätösehdotusten mukaan opintotukea oltaisiin perimässä takaisin yhteensä 38,2 miljoonaa euroa.

Tulorajoja korotettiin 25 prosentilla vuoden 2022 alusta. Nyt vuosituloraja on 15.630 euroa, jos opiskelija saa opintotukea yhdeksältä kuukaudelta. Nyt tehtävä tulovalvonta koskee vain opintotukea eli opintorahaa ja opintotuen asumislisää. Vuositulovalvonta ei koske yleistä asumistukea.