Etätyölle yleiset ehdot: ”Minä päätän missä ja milloin”

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Etätöitä viikoittain tekevistä peräti yhdeksän kymmenestä haluaisi, että he voisivat jatkossa itse määritellä, milloin ja missä työnsä tekevät. Tällä hetkellä lähes kaikki tekevät etätöitä suurimman osan ajasta kotonaan, mutta jatkossa töitä haluttaisiin tehdä monipuolisemmin eri sijainneissa kuten vapaa-ajan asunnolla tai kodin lähellä yhteistiloissa.

Etätyöt eivät ole menettäneet suosiotaan, mutta paikkavalikoima on laajentunut kodin ulkopuolelle. YIT:n Kiinteistökehitys-segmenttiä johtava Ilkka Tomperi toteaa, ettei sitä todellisuutta, jossa kaikki työntekijät saapuivat aamulla toimistolle, ole enää olemassa.

– Oikeastaan hybridityökin on vain välivaihe matkalla työn täydelliseen vapautumiseen. Murros vauhdittaa työn fragmentoitumista, ja työsuhteistakin voi tulla joustavampia. Yhä isompi osa tietotyöläisistä työskentelee jatkossa varmasti myös konsulttityyppisesti. Hybridityössä toimiston tulee olla sosiaalinen magneetti ja toimitiloissa on oltava paremmat puitteet kuin kotona, Tomperi sanoo.

Kyselyn mukaan naisilla on miehiä hieman enemmän myönteisiä kokemuksia etätyöstä koronapandemian aikana. Naisista 69 prosenttia kokee aikataulujensa joustavuuden lisääntyneen ja yli puolet arkensa helpottuneen. Osa kuitenkin kokee työn ja vapaa-ajan eron hämärtyneen.

Barometrissa tiedusteltiin myös, mitä kolmea asiaa päätetyötä tekevät arvostavat eniten työpaikan sijainnissa. Voittajaksi kaikissa vastaajaryhmissä nousi se, että työpaikalle pääsee sujuvasti julkisilla liikennevälineillä. Toiseksi tärkeintä oli se, että työpaikka sijaitsee niin lähellä kotia, että sinne voi mennä kävellen tai pyörällä. Ravintoloita työpaikan lähelle toivoivat etenkin ne, jotka tekevät etätöitä joka viikko. Harvemmin etätöitä tekevät nostivat kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi sen, että työpaikan lähellä on arjen lähipalveluita kuten kauppoja tai pesula.