Karu totuus: Kaikilla suomalaisilla lapsilla ei ole varaa harrastaa

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Olemme kertoneet upeasti toimineesta Islannin mallista, jossa lasten pahoinvointi parannettiin harrastustoiminnan avulla. Islantilaiset nuoret olivat 25 vuotta sitten eniten alkoholia käyttäviä teinejä koko Euroopassa. Tänä päivänä tilanne on täysin päinvastainen ja maan nuoret ovat tervehenkisiä. Syy on yksinkertainen: Nuorille järjestettiin muuta tekemistä.

Islannin koulut, nuorisotyöntekijät ja vanhemmat ryhtyivät 90-luvulla tempaukseen, joissa panostettiin nuorten kanssa keskustelemiseen, mutta myös harrastustoiminnan mahdollistamiseen. Maan hallitus alkoi rahoittaa urheilujärjestöjä, musiikkitoimintaa, taidelajeja, tanssiryhmiä ja muuta harrastustoimintaa. Pienituloisille perheille taattiin yhtäläinen mahdollisuus osallistumiseen.

Nuoret tunsivat olevansa osa ryhmää ja heillä oli mielekästä tekemistä. Heillä oli oma paikkansa, tekemistä ja tavoitteita. Panostus kannatti. Islantilaiset nuoret ja näistä ajoista kasvaneet aikuiset ovat yhä edelleen terveitä, luovia ja lahjakkaita. He eivät rasita valtion kassaa – päinvastoin, maassa on erittäin vähän työttömiä tai toimettomia. Nuoret ovat energisiä ja menestyviä.

VertaaEnsin.fi teki laajan lasten ja nuorten harrastusten kustannusvertailun Suomessa. Vertailussa laskettiin 11 suositun liikuntaharrastuksen vuosikustannukset ikäryhmän ja panostustason mukaan. Vertailun tulokset osoittavat, että eri harrastusten välille kertyy helposti jopa tuhansien eurojen erot vuodessa, ja tämä summa maksetaan puhtaasti vanhempien palkkatuloista.

Useimpien liikuntaharrastusten vuosikustannukset ovat huomattavia etenkin vähätuloisille lapsiperheille. Tästä syystä yhteiskunnan ja järjestöjen tuki on lasten ja nuorten harrastamiselle olisi erittäin tärkeää. Jos lapsi jatkaa harrastusta kilpatasolle, syntyy eri lajien välille jopa tuhansien eurojen eroja teini-iässä. Raha voi olla este menestymiselle.