Koronakriisin seuraus: Yhä useampi ammattikoululainen keskeytti opintonsa

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Koronatoimien hyödyt ja haitat alkavat hahmottua vasta viiveellä. Nyt näyttäisi siltä, että opiskelijoiden rajoituksilla ei ole saavutettu toivottua hyötyä tartuntojen ehkäisemisen suhteen, mutta onneksi koronavirus on nuorelle ja terveelle henkilölle vaarallinen vain äärimmäisen harvoin. Sen sijaan erilaiset rajoitukset ovat osoittautuneet kohtalokkaaksi monen ammattiin opiskelleen tulevaisuuden kannalta.

Tilastokeskuksen mukaan aikaisempaa useampi opiskelija keskeytti opintonsa lukuvuonna 2019–2020. Kaikkiaan 6,8 prosenttia tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista keskeytti opintonsa eikä jatkanut tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Eniten keskeyttäneiden osuus kasvoi ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, 3,9 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.

– Toisella asteella lisääntyneeseen keskeyttämiseen ovat voineet vaikuttaa ammatillisen koulutuksen reformin tuomat muutokset ja myös vähentyneet mahdollisuudet osallistua työelämässä oppimisen jaksoihin koronavuonna. Erityisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla keskeyttämisen taustalla voivat olla oman koulutusalan heikentyneet työllisyysnäkymät ja taloudelliset syyt. Kaikilla koulutussektoreilla lisääntynyt etäopiskelu saattoi heikentää jaksamista ja hyvinvointia, sanoo yliaktuaari Heli Hiltunen.

Keskeyttäneiden osuus kasvoi myös nuorten lukiokoulutuksessa, mutta vain 0,6 prosenttiyksikköä eli huomattavasti vähemmän kuin ammatillisessa koulutuksessa. Korkea-asteella keskeyttäminen puolestaan väheni edellisestä vuodesta pienellä prosenttiyksiköllä.