Tutkimus: Mielenterveysongelmat lisääntyneet – kuntoutuspsykoterapiasta on hyötyä työmarkkinoilla

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet myös Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana, mikä on vaikuttanut myös työmarkkinoihin. Suomessa voi saada Kelan tukemaa psykoterapiaa, mikäli mielenterveyden häiriö uhkaa työ- tai opiskelukykyä. Nyt hoidon tehosta on tehty tutkimus.

Tutkimuksessa havaittiin, että kuntoutuspsykoterapiaan päässeiden henkilöiden työllisyysaste on kuusi prosenttiyksikköä korkeampi verrattuna verrokkihenkilöihin eli hylkäävän päätöksen saaneisiin viiden vuoden päästä terapiaan hakemisesta. Myös terapiaan päässeiden vuosiansiot ovat 2.100 euroa suuremmat. Lisäksi terapiaan päässeiden todennäköisyys joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on kuusi prosenttiyksikköä matalampi.

– Kelan kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea työelämässä pysymistä, sinne siirtymistä tai palaamista. Tulostemme mukaan psykoterapia auttaa saavuttamaan näitä tavoitteita, toteaa tutkimuksen vastaava kirjoittaja tutkijatohtori Laura Peutere Itä-Suomen yliopistosta.