Kaupunkisuunnittelu voi vaikuttaa ihmisten terveyteen

Koti & Asuminen Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Kaupunkisuunnittelu tarkoittaa sitä, miten alueilla olevaa maata hyödynnetään rakennusten ja eri toimintojen suunnittelussa. Kaupunkisuunnittelussa otetaan yleensä huomioon esimerkiksi se, että alueella on ekologista, esteettistä, taloudellista ja sosiaalisesti kannattavaa asua sekä yrittää. Nykyisin kaupunkien kaavoitussuunnitelmia tutkitaan myös ihmisten terveyden kannalta.

Oulun yliopisto selvittää kaupunkimaisen elinympäristön ja terveyden välisiä yhteyksiä, kehittää terveysvaikutusten analyysi- ja arviointimenetelmiä sekä edistää poikkialaista keskustelua ja yhteistyötä kaupunkisuunnittelun ja terveyden edistämisen välillä.

Työryhmä selvittää kuinka pandemioita voi ennaltaehkäistä ja torjua kaupunkisuunnittelun avulla. Hankkeelle on myönnetty merkittävä strategisen tutkimuksen neuvoston PANDEMICS-ohjelmarahoitus, yhteensä 3 681 600 euroa.

– Kunnianhimoisena tavoitteena on kehittää kaupunkisuunnittelua edistämään terveellisempiä elinympäristöjä, jotka estävät pandemioiden puhkeamista ja tukevat ihmisten hyvinvointia, kertoo tutkimuskonsortion johtaja, professori Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta.