Tahkolla rakennetaan kesällä kylpylä ja uusi rinnealue

Matkailu · Terhi Piiroinen

Kuopion alueella sijaitsevan Tahkon laskettelukeskuksen ympäristä muuttuu kuluvan kesän aikana. Nykyisestä itäpuolen lasten rinteestä muokataan monikäyttöinen lasten alue. Lisäksi maisemahotelli Raahan ja metsäkylpylä Forest Span rakentaminen rinnealueen huipulle alkaa tänä keväänä.

Nykyistä lasten rinnettä loivennetaan aloittelijoille paremmin sopivaksi ja samalla rinnealueen alareunaa levennetään järvelle päin siten, ettei opetustoiminta jatkossa ole riippuvainen järven jäätymisestä. Alueelle rakennetaan myös 50 metriä pitkä, katettu mattohissi ja 290 metriä pitkä sompahissi sekä talvisia aktiviteettialueita pulkkamäkineen.

Suunnittelussa on otettu huomioon myös ympärivuotisuus, joten jatkossa esimerkiksi alamäkipyöräilyn opetustunteja voidaan järjestää nimenomaan lapsille ja aloittelijoille tarkoitetulla alueella. Rakennustyöt kestävät syksyyn 2022 saakka.

Lastenrinteen rakennusprojekti käynnistää samalla suuremman, mittaluokaltaan yhteensä noin seitsemän miljoonan euron investointikokonaisuuden, jonka osioita tavoitellaan toteutettavaksi talvikauteen 2024 mennessä. Kesän 2022 uudistusten lisäksi kokonaisuuteen sisältyy muun muassa nykyisen päähissilinjan muuttaminen tuolihissiksi, uuden palvelurakennuksen rakentaminen Tahkolaakson pohjukkaan sekä lumetusjärjestelmän parannuksia aikaisemman kauden aloituksen mahdollistamiseksi.