Tartuntatautilakiin muutoksia: Koronapassista luovutaan ja koronavilkku ajetaan alas

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Hallituksen esitys tartuntatautilain väliaikaisista muutoksista pyydetään lausuntoja keskeisiltä toimijoilta. Useista säännöksistä on tarkoitus luopua. Voimaan jäisivät lähinnä yleiset hygieniavelvoitteet sekä mahdollisuus asettaa rajoituksia epidemiatilanteen niin vaatiessa.

Toissijaisena keinona kunnat ja aluehallintovirastot voisivat jatkossakin rajoittaa asiakas- ja osallistujamääriä korkean riskin toiminnoissa, jos epidemiatilanne sitä vaatisi. Myös ravintolatoimintaa voitaisiin tarvittaessa rajoittaa, ja niistä päättäisivät jatkossa valtioneuvoston sijaan kunnat ja aluehallintovirasto.

– Viimesijaisena keinona kunnat ja aluehallintovirasto voisivat jatkossakin sulkea julkisia tiloja toiminnoissa, joissa voi syntyä merkittävän laajoja tartuntaketjuja. Näin tehtäisiin ainoastaan, jos väestön terveys ja terveydenhuollon kantokyky olisivat vakavasti uhattuina. Myös säännökset rajojen terveysturvallisuudesta löytyisivät jatkossakin tartuntatautilaista, mutta niiden voimaantulosta pitäisi säätää erikseen tilanteen niin vaatiessa, Valtioneuvostosta kerrotaan.

Lakimuutoksen myötä koronapassia ei olisi mahdollista käyttää koronarajoitusten vaihtoehtona, jos rajoituksiin jouduttaisiin tulevaisuudessa turvautumaan. Suomessa myönnetään kuitenkin edelleen EU:n digitaalisia koronatodistuksia, joita voidaan tarvita matkustukseen EU:ssa ja useissa maissa sen ulkopuolella. Myös Koronavilkusta luovutaan, koska koronavirus leviää niin laajasti, ettei sitä pystytä enää jäljittämään. Suurin osa koronan sairastavista ei myöskään enää saa virallisesta testitulosta eikä siten terveydenhuollon antamaa avauskoodia Koronavilkkua varten.