Tutkimus: ADHD-lääkitys voi vähentää aikuispotilaiden työttömyysriskiä

Terveys Viihdeuutiset · Tim Isokivi

Vastoin yleistä uskomusta tarkkaavaisuushäiriö ADHD:n oireet eivät katoa monien ihmisten tapauksessa aikuisiällä. Tuoreen ruotsalaistutkimuksen perusteella ADHD:n stimulanttilääkityksestä on hyötyä esimerkiksi työttömyysriskissä oleville aikuispotilaille.

Tutkimuksessa seurattiin vuosina 2008-2013 keski-ikäistä 12 875 ADHD-potilasta rekisteritietojen perusteella. ADHD-lääkkeitä kahden edeltävän vuoden aikana käyttäneiden riski joutua työttyömäksi seuraavan vuoden aikana oli seurannan perusteella noin 10 prosenttia pienempi kuin niillä, jotka eivät käyttäneet lääkitystä. Vaikutus myös voimistui, mitä kauemmin lääkkeitä käytettiin.

JAMA Network Open -lehdessä julkaistun tutkimuksen perusteella ADHD-stimulanttilääkityksen työttömyyttä ehkäisevä vaikutus näkyi erityisesti naispotilailla. Tutkimuksessa työttömyysjaksoksi laskettiin vähintään 90 päivää työttömyyttä vuodessa. ADHD-aikuisilla tiedetään olevan muita suurempi työttömyysriski.

ADHD:ta arvioidaan esiintyvän noin 2-3 prosentilla aikuisista. Osa potilaista saa ADHD-diagnoosin vasta aikuisiällä.