Tutkimus: Puolison juominen vaikuttaa raskaana olevan alkoholinkäyttöön

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen ja Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteistutkimuksen mukaan puolison alkoholinkäytöllä on yhteys naisen alkoholinkäyttöön raskauden aikana. Tämän vuoksi raskauden aikana tulisi kiinnittää huomiota molempien vanhempien alkoholinkäyttöön.

– Alkoholille altistuminen on haitallista kehittyvälle sikiölle, eikä altistukselle tunneta turvarajaa. Haitat voivat näkyä monin tavoin lapsen kehityksessä ja kasvussa, tutkijat kertovat.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 14.822 naisen ja heidän kumppaniensa alkoholinkäyttöä ennen raskautta ja raskauden aikana. Tutkimus käsitti kaikkiaan 21.472 raskautta vuosina 2009–2018. Tutkimuksen mukaan 86 prosentissa raskauksista odottaja kertoi käyttäneensä alkoholia ennen raskautta ja 4,5 prosentissa myös raskauden aikana.

– Neljäsosassa raskauksista naiset kertoivat lopettaneensa alkoholin käytön vasta saatuaan tiedon raskaudesta, jolloin sikiö on voinut altistua alkoholille raskauden alkuvaiheessa. Sen sijaan puolisot eivät juuri vähentäneet alkoholin käyttöään ennen raskautta tai sen aikana.

Naiset, jotka kertoivat käyttäneensä alkoholia raskausaikana, olivat yleensä käyttäneet runsaasti alkoholia ennen raskautta. Usein puolison alkoholinkäyttö määritteli sen, kuinka paljon nainen joi. Nuorimmilla naisilla oli eniten alkoholin riskikäyttöä ennen raskautta, mutta raskauden aikana heidän alkoholinkäyttönsä ei poikennut muista ikäryhmistä.

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että sikiön suojaamiseksi alkoholialtistukselta molempien vanhempien kannattaa vähentää alkoholinkäyttöään jo raskautta suunnitellessa. Molemmat vanhemmat tarvitsevat tietoa alkoholin haitoista sikiölle, ja raskaudenaikaisen alkoholinkäytön riskiä arvioitaessa on syytä ottaa huomioon paitsi odottajan, myös puolison alkoholinkäyttö. Puolison tuki voi auttaa välttämään alkoholinkäyttöä raskausaikana.