Korona-arki kuormitti äitejä – lastenhoito ja etätyö hankala yhdistelmä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Koronakriisi muutti vanhempien välistä työnjakoa monissa lapsiperheissä, mutta muutokset näyttävät olleen pieniä ja jääneen väliaikaisiksi, kertoo tuore selvitys. Sen mukaan korona-arki kuormitti erityisesti äitejä, jotka kokivat isiä useammin jaksamisen ongelmia ja yksinäisyyttä.

Koronapandemian ensimmäisenä keväänä monet lasten vanhemmat joutuivat turvautumaan poikkeuksellisiin järjestelyihin, kun alle kouluikäisten lasten suositeltiin jäävän pois varhaiskasvatuksesta ja kouluikäiset lapset nuorimpia vuosiluokkia lukuun ottamatta siirtyivät etäopetukseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän selvityksen mukaan lapsenhoitovastuuta kasautui koronan aikana toisissa perheissä aiempaa enemmän äideille, toisissa isille. Vaikka osassa perheistä isät ottivat tavallista enemmän vastuuta lastenhoidosta, koronakriisi näytti silti heikentävän etenkin äitien hyvinvointia. Äidit kokivat ensimmäisenä koronavuonna isiä useammin yksinäisyyttä ja jaksamisen ongelmia vauvaperhevaiheessa.

Myös ansiotyön ja varhaiskasvatusikäisten lasten hoidon yhteensovittaminen kuormitti yleisemmin äitejä, joskin sukupuolten väliset erot tasoittuivat ensimmäisen koronakevään poikkeusolojen jälkeen. Lapset eivät saaneet osallistua varhaiskasvatukseen esimerkiksi nuhan vuoksi, joten vanhemmat joutuivat suorittamaan töitä samalla kun hoitivat lapsia kotonaan. Tämä on sama kuin perustaisi avokonttorin päiväkotiin.