Nuoret käyttävät yhä enemmän mielenterveyspalveluita – synkät luvut julkistettiin

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lähes joka viidennellä 18–22-vuotiaalla oli mielenterveyteen liittyvä käynti julkisessa terveydenhuollossa vuonna 2020. Sen sijaan 14 prosenttia teini-ikäisistä kävi perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon mielenterveyskäynnillä saman vuoden aikana.

Raportin mukaan 7–12-vuotiaista mielenterveyskäynnillä kävi yhdeksän prosenttia vähintään yhden kerran vuoden 2020 aikana. Kaikkiaan 7–22-vuotiailla oli julkisessa terveydenhuollossa noin 1,2 miljoonaa mielenterveyteen liittyvää käyntiä vuoden 2020 aikana.

Käyntejä oli yhteensä noin 130.000 lapsella ja nuorella. Sekä asiakkaiden että käyntien määrä kasvoi vuodesta 2015 noin kolmanneksen.

– Palveluiden käytön lisääntyminen viime vuosina voi heijastella toisaalta nuorten kasvanutta kuormittumista ja stressiä, toisaalta mielenterveyspalveluiden käyttöön liittyvien asenteiden muutosta. Lisäksi perustasolla tuen ja hoidon tarve tunnistetaan aiempaa paremmin, minkä ansiosta hoitoonkin hakeudutaan useammin, kertoo THL:n ylilääkäri Terhi Aalto-Setälä.

Mielenterveyspalveluiden hoitopolku alkaa perusterveydenhuollosta. Perusterveydenhuollosta hoito jatkuu tarvittaessa psykiatrian erikoisaloille erikoissairaanhoitoon. Määrällisesti perusterveydenhuollossa oli vuonna 2020 enemmän mielenterveysperusteisia asiakkaita kuin erikoissairaanhoidossa. Erikoissairaanhoidon käyntimäärät olivat kuitenkin kokonaisuudessaan ja asiakaskohtaisesti perusterveydenhuoltoa suuremmat.