Kela korottaa monia tukia ja etuuksia – tässä summat

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Kela korottaa kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia elokuun alusta turvatakseen etuuksien saajien ostovoiman inflaation kiihtyessä. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat muun muassa kansaneläke, takuueläke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa.

Työttömälle työnhakijalle maksettava työmarkkinatuki tai peruspäiväraha on elokuusta alkaen 35,72 euroa per päivä, eli summa nousee 1,22 eurolla. Toimeentulotuen perusosa yksinasuvalle suurenee 18,15 eurolla kuukaudessa ja yksinhuoltajalle 20,70 eurolla.

Opintorahaa tarkistetaan kansaneläkeindeksillä vuosittain uuden lukuvuoden alkaessa elokuussa. Tänä vuonna opintorahaa korotetaan 1. elokuuta alkaen 5,7 prosenttia, koska korotuksessa on mukana sekä normaali että ylimääräinen indeksitarkistus.Itsenäisesti asuvan ja 18 vuotta täyttäneen opiskelijan opintoraha on nyt 253,69 euroa kuukaudessa. Elokuusta alkaen kuukausittain maksettava summa on 268,23 euroa.

Ylimääräinen indeksitarkistus lisää Kelan etuusmenoja arviolta 90 miljoonalla eurolla vuonna 2022 ja 10 miljoonalla vuonna 2023. Suomen valtio rahoittaa kokonaan kaikki kansaneläkerahastosta maksettavat etuus- ja toimintakulut siltä osin, kuin omaisuuden tuotot eivät niitä kata.