Ikä vaikuttaa liikenneturvallisuuteen: ”Kestävät heikommin rajuja onnettomuuksia”

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Kuljettajan nuoruus ja vanhuus kasvattavat merkittävästi onnettomuusriskiä suhteessa muihin ikäluokkiin. Riskit ovat kuitenkin erilaisia, sillä iäkkäät kuljettajat ovat riski ensisijaisesti itselleen, kun taas nuorten aiheuttamissa onnettomuuksissa kuolee useammin muitakin.

Sekä alle 20-vuotiailla että 80 vuotta täyttäneillä kuljettajilla on noin kymmenkertainen riski aiheuttaa kuolemaan johtava liikenneonnettomuus verrattuna 25–64-vuotiaisiin kuljettajiin, kun onnettomuuksien määrä suhteutetaan ajettuihin kilometreihin.

– Vanhimmilla kuljettajilla riskien kasvaminen johtuu ainakin osittain vanhenemiseen liittyvästä aistien ja toimintakyvyn heikkenemisestä. Lisäksi ikääntyneet kestävät heikommin rajuja onnettomuuksia fysiologisten ominaisuuksiensa vuoksi, ja heillä vakava onnettomuus johtaa muita ikäluokkia useammin kuolemaan, kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien taustatekijöitä Tampereen yliopistolla kartoittanut Arto Luoma kertoo.

Nuorten kuljettajien kohonnut riski johtuu erityisesti kokemattomuudesta, johon liittyy etenkin nuorten miesten kohdalla omien kykyjen yliarviointi, alkoholinkäyttö ja ylinopeus. Lisäksi nuoret ajavat keskimääräistä vanhempia ja kevytrakenteisempia autoja, jotka ovat vähemmän turvallisia.

Nuorilla on myös kohonnut riski aiheuttaa onnettomuus, jossa joku muu menehtyy. Tämä riski on erityisen korkea 17–19-vuotiailla kuljettajilla, joilla riski on yli 20-kertainen verrattuna 25–64-vuotiaisiin. 80 vuotta täyttäneillä riski on noin kymmenkertainen 25–64-vuotiaisiin verrattuna.