D-vitamiinista apua masennusoireisiin – valmistaudu kaamokseen jo nyt

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Jo pelkästään D-vitamiinin avulla on mahdollista välttää erilaisia tulehdussairauksia ja ylläpitää elimistön vastustuskykyä luonnollisin keinoin. Kesäkuukausina D-vitamiinia saa auringosta, mutta syyskuusta toukokuuhun vitamiinin riittävä saanti täytyy varmistaa ruokavalion ja ravintolisien avulla.

Masennusoireet aiheuttavat maailmanlaajuisesti merkittävän sairaustaakan. Nykyisten masennuslääkkeiden teho jää usein riittämättömäksi, minkä vuoksi lisäkeinoja masennusoireiden lievittämiseen on etsitty esimerkiksi ravitsemustieteellisellä tutkimuksella. Laajan meta-analyysin perusteella D-vitamiinilisä saattaa lievittää masennuksesta kärsivien aikuisten masennusoireita.

D-vitamiinilla uskotaan olevan säätelytehtäviä keskushermoston toiminnoissa, joiden häiriöitä on yhdistetty masennukseen. Lisäksi masennusoireiden ja D-vitamiinin puutostilan välinen yhteys on havaittu poikkileikkaustutkimuksissa. Nyt julkaistu, tähän mennessä laajin aihetta tutkinut meta-analyysi sisälsi tuloksia 41 tutkimuksesta eri puolilta maailmaa. Niissä tutkittiin D-vitamiinin tehokkuutta aikuisten masennusoireiden lievittämisessä satunnaistetulla lumekontrolloidulla koeasetelmalla erilaisissa väestöissä.

Mukana oli masennuspotilailla, yleisväestöllä sekä eri tavoin ruumiillisesti sairailla tehtyjä tutkimuksia. Meta-analyysin tulosten mukaan D-vitamiinilisä oli lumelääkettä tehokkaampi masennusoireiden lievittämisessä masennuksesta kärsivillä. Käytetyissä D-vitamiiniannoksissa oli isoja eroja, mutta tyypillisesti D-vitamiinilisä oli 50-100 mikrogrammaa päivää kohden.

– Huolimatta meta-analyysin laajuudesta tutkimusnäyttö on vielä epävarmaa tutkittujen väestöotosten monimuotoisuudesta ja usean tutkimuksen tulokseen liittyvästä harhan riskistä johtuen, kertoo väitöskirjatutkija, LL Tuomas Mikola Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksiköstä. Meta-analyysi on osa Mikolan väitöstutkimusta.

– Nämä tulokset kannustavat tekemään uusia laadukkaita kliinisiä hoitotutkimuksia masennuspotilailla, jotta käsitys D-vitamiinilisän mahdollisesta hyödystä masennuksen hoidossa tarkentuisi.