TAYS selvitti: Kellojen siirtely lisää iäkkäiden loukkaantumisia

Terveys Viihdeuutiset · Tim Isokivi

Kellojen siirtämisellä kesä- ja talviaikaan vaikuttaa olevan yllättäviäkin vaikutuksia terveyteen. Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin mukaan yli 70-vuotiaiden reisiluun murtumien määrä näyttää kasvavan hieman kellojen siirron jälkeisenä maanantaina ja viikolla.

Kellojen siirtelyn terveydellisistä vaikutuksista on olemassa jonkin verran tutkimustietoa esimerkiksi THL:n tutkijoiden toteuttamana. Yksiselitteistä vaikutusta onnettomuuksien lukumääriin ei ole havaittu, mutta kellojen siirrolla on yhteys unen laadun heikkenemiseen.

– Törmäsin vuonna 2014 julkaistuun yhdysvaltalaistutkimukseen, jossa todettiin kellojen siirron vaikuttavan melko selkeästi sydäntapahtuman riskiin. Artikkeli oli menetelmällisesti mielenkiintoinen ja totesimme, että samalla menetelmällä voisi tutkia myös ikäihmisten kaatumista, kertoo tiedotteessa päätutkijana toiminut dosentti Aleksi Reito Taysista.

Tutkimuksessa hyödynnettiin terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin tietoja vuosilta 1997-2020. Siihen kerättiin perustiedot ja siaraalan hakeutumistiedot kaikista yli 70-vuotiaista potilaista, joilla oli todettu reisiluun murtuma. Kellojen siirtämisen vaikutuksia murtumien ilmaantuvuuteen katsottiin eri tilastomallien avulla.

– Tutkimuksemme mukaan vaikuttaa siltä, että keväällä kellojen siirtoa seuraavana maanantaina sekä koko viikolla olisi hieman enemmän reisiluun murtumia kuin muina ajankohtina, kun on otettu huomioon viikko- ja viikonpäiväkohtaiset vaihtelut, toteaa dosentti Ville Ponkilainen Keski-Suomen keskussairaalasta.