Tampereen ja Turun välille kaavaillaan lähijunaa – sama halutaan myös muualle Suomeen

Matkailu · Terhi Piiroinen

Turun ja Tampereen välille halutaan lähijuna. Samaa ideaa on palloteltu myös muualla Suomessa, kun entisajan maitojunat voisi olla oiva ratkaisu julkisen liikenteen parantamiseen maaseuduilla ja kunnissa. Raiteet ovat jo olemassa ja sen varrelle jäävät seisakkeet.

Tampereen ja Turun välistä raideosuuutta ryhdytään selvittämään. Tavoitteena on muodostaa kunta- ja asemapaikkakohtainen käsitys asemapaikkojen toteutussuunnittelun ja kaavoitusprosessin vaatimuksista. Ratasuunnittelua ei voida käynnistää ennen tätä.

Nyt selvitetään, millä toimenpiteillä, kustannuksilla ja aikataululla asemapaikat saadaan liikennekelpoisiksi. Tämä palvelee myös muun lähijunaliikenteen toimintaa. Lähijunia palvelevan asemapaikan infrastruktuuri on lähtökohtaisesti kevyttä ja investointitarpeet suhteellisen pieniä. Seisakkeen sovittaminen osaksi alueellista liikennejärjestelmää vaatii kuitenkin moniulotteista suunnittelua.

– On otettava huomioon esimerkiksi esteettömyys, auto- ja pyöräpysäköinnin sujuvuus, riittävä opastus, vaihtoyhteydet asemalta ja laiturien turvallisuus, Varsinais-Suomen liitosta kerrotaan.