Suomalainen järjestö heräsi: Monella lapsella on hätä myös kotimaassa

Koti & Asuminen Lifestyle · Terhi Piiroinen

Pelastakaa Lapset käynnistää Anna lahjaksi tulevaisuus -joulukeräyksen vähävaraisten perheiden lapsien ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten hyväksi kotimaassa. Kiristyvä taloustilanne vaikuttaa yhä useamman suomalaisen perheen hyvinvointiin. Suomalaiset eivät voi auttaa muita, ellei omista pidetä ensin huolta.

– Kiristyvä taloustilanne, inflaatio ja energiakriisi vaikuttavat vahvasti erityisesti vähävaraisiin lapsiperheisiin. Suomessa eli vähävaraisissa perheissä jo entuudestaan yli 110.000 lasta, ja nyt määrän arvioidaan kasvaneen jopa 16.000 perheellä. Apua tarvitsevia vähävaraisia perheitä on aiempia vuosia enemmän, Pelastakaa Lapset tiedottaa.

On yleistä, että pienituloisen perheen lapset kantavat huolta toimeentulosta. Osa joutuu lopettamaan harrastuksensa, eikä heillä ole rahaa viettää aikaa kavereiden kanssa vapaa-ajalla muiden ikäistensä tyyliin. Tämä saattaa syrjäyttää.

– Anna lahjaksi tulevaisuus -joulukeräyksen tuotoilla lapset ja nuoret saavat apua arjen perustarpeisiin, kuten ruokaan, oppimateriaaleihin ja harrastuksiin. Pelastakaa Lasten kautta lapset ja nuoret saavat arvokkaita tukiverkkoja koulutetuilta vapaaehtoisilta vaikeisiin elämäntilanteisiin.