Tutkimus: Säännöllisesti D-vitamiinia käyttävillä vähemmän melanoomia

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Säännöllisesti D-vitamiinivalmistetta käyttävien joukossa havaittiin tuoreessa tutkimuksessa vähemmän melanoomatapauksia kuin niillä, jotka eivät käyttäneet D-vitamiinia. D-vitamiinia säännöllisesti käyttävillä ihosyöpäriski oli myös lääkärin tekemän riskiarvion mukaan merkittävästi matalampi.

Säännöllisesti D-vitamiinia käyttävien ryhmässä oli merkittävästi vähemmän melanoomatapauksia ja merkittävästi matalampi ihosyövän riskiluokka verrattuna potilaisiin, jotka eivät käyttäneet D-vitamiinia lainkaan. Logistisen regressioanalyysin mukaan melanooman riski oli säännöllisen käytön ryhmässä laskenut merkittävästi, alle puoleen. Tulosten perusteella jopa silloin tällöin D-vitamiinia käyttävillä melanoomariski voi olla pienempi kuin niillä, jotka eivät käytä D-vitamiinia.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan toteuttamaan tutkimukseen osallistui lähes 500 henkilöä, joilla oli todettu kohonnut riski sairastua ihosyöpään. Tulokset julkaistiin Melanoma Research -lehdessä.