Autoliitto kysyy: Miten sähköautot kestävät Suomen teillä?

Autot Lifestyle · Terhi Piiroinen

Autoliitto on ottanut kantaa sähköautobuumiin ja samalla kysyy, miten Suomen olosuhteissa voidaan taata teiden kunnon olevan tarpeeksi hyvä sähköautojen käyttämiselle. Pienikin vaurio sähköauton akkukotelossa voi johtaa hylkäämiseen katsastuksessa ja aiheuttaa kalliin remontin. Painuma akkukoteloon saattaa tulla esimerkiksi huolimattomasti auratulla tai muuten huonokuntoisella tiellä.

Tänä talvena monilla kaduilla lumi on päässyt kerrostumaan ja pakkautumaan tien pintaan. Plussakeleillä lumikerros sohjoontuu ja muodostaa syviä ajouria. Pakkasessa nämä ajourat ja niiden väliin jäävä sohjo sitten jäätyvät ja muodostavat vaurioriskin auton alustan muovisuojille sekä sähköautojen akkukoteloille ja akustolle.

– Katujen talvikunnossapidon merkitys korostuu sähköautojen yleistyessä. Akuston vauriot voivat olla erittäin kalliita korjata, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa.

Vahingon sattuessa korvausvelvollisuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Kunnan ja valtion teillä tienpitäjän vastuuseen saaminen auton rikkoutumisesta edellyttää, että tie ei ole ollut tieluokan edellyttämässä kunnossa. Tienpitäjällä on kuitenkin aina jokin kohtuullinen aika huolehtia tie ajettavaan kuntoon ennen kuin voidaan katsoa, että kunnossapitovelvollisuus olisi laiminlyöty.