EU kitkee viherpesua ja harhaanjohtavia ympäristöväittämiä

Koti & Asuminen Lifestyle · Terhi Piiroinen

Euroopassa halutaan antaa kuluttajille parempi varmuus siitä, että kun jotain tuotetta myydään ympäristöystävällisenä, niin se tosiasiallisesti myös on ympäristöystävällistä. Euroopan komissio ehdottaa yhteisiä kriteerejä viherpesua ja harhaanjohtavia ympäristöväittämiä vastaan.

Ehdotuksesta hyötyvät myös yritykset, jotka oikeasti pyrkivät parantamaan tuotteidensa ympäristökestävyyttä. Kuluttajat tunnistavat ja valitsevat näiden yritysten tuotteet helpommin, niiden myynti lisääntyy ja epäreilu kilpailu vähenee.

Vuonna 2020 toteutetun selvityksen mukaan 53,3 prosenttia tarkastelluista EU:n ympäristöväitteistä oli epämääräisiä, harhaanjohtavia tai perusteettomia ja 40 prosentille ei esitetty minkäänlaista näyttöä. Yhteisten sääntöjen puuttuminen vapaaehtoisia ympäristöväittämiä antavilta yrityksiltä johtaa viherpesuun ja luo epätasapuoliset toimintaedellytykset EU:n markkinoille, mikä haittaa aidosti kestäviä yrityksiä.

Nyt ehdotetaan, että kun yritykset esittävät tuotteistaan tai palveluistaan ”vihreän väittämän”, niiden on noudatettava vähimmäisvaatimuksia siitä, miten väittämät perustellaan ja miten ne esitetään. Tällä hetkellä on olemassa ainakin 230 erilaista merkkiä, ja on näyttöä siitä, että tämä aiheuttaa sekaannusta ja epäluottamusta kuluttajien keskuudessa. Jatkossa tiedetään, että kierrätetyistä muovipulloista valmistettu T-paita on oikeasti kierrätetyistä muovipulloista valmistettu T-paita.