Kyselytulos: Taiteilijat ovat köyhiä ja voivat psyykkisesti huonosti

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Vastajulkaistu Taiteen ja kulttuurin barometri osoittaa, että monet epävarmuustekijät heikentävät taiteilijoiden työhyvinvointia. Taiteilijoiden työhyvinvointia kuormittavat toimeentulon epävarmuus ja tulojen pienuus, kilpailu apurahoista ja niiden hakemisen työläys sekä palkaton työ.

Kuormitus näkyy pelkona jaksamisesta. Yli puolet taiteilijoista kokee huolta psyykkisestä jaksamisestaan. Alle 35-vuotiaista taiteilijoista valtaosa ilmoitti huolen olevan jatkuvaa tai melko usein toistuvaa. Taiteilijoiden työhyvinvointia heikentää työterveyshuollon puute. Suurin osa taiteilijoista työskentelee myös sairaana ja kolme neljästä vastaajasta pelkäsi, että sairauslomalle jääminen vaikuttaisi tuloihin ja työmahdollisuuksiin.

Taiteilijan työn kautta työterveyshuollon piiriin pääseminen on harvinaista. Lähes kaikki barometrikyselyyn vastanneet taiteilijat kokivat kuitenkin tekevänsä itselleen merkityksellistä työtä ja uskoivat omalla taiteellaan olevan annettavaa myös muille. Vakaan toimeentulon ja sosiaaliturvan ohella vapaus vaikuttaa oman työn tavoitteisiin, sisältöihin ja aikatauluihin on taiteilijoille tärkeä työhyvinvointia tukeva tekijä. Myös yhteisöllisyys on keskeistä: taiteilijat kaipaavat enemmän kohtaamisia ja asioiden jakamista muiden taiteilijoiden kanssa sekä enemmän palautetta työstään.

Taiteen ja kulttuurin barometriin vastasi syksyllä 2022 ennätykselliset 1.319 taiteilijaa.