Vanhempi, anna lapsesi hyppiä, tasapainoilla ja kiipeillä – vaikuttaa myös koulumenestykseen

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Tuoreen Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ensimmäisellä luokalla motorisesti taitavat lapset ovat kolmannella luokalla taitavia lukemaan ja laskemaan. Lukutaito ja matemaattinen osaaminen luovat pohjan oppimiselle ja koulumenestykselle.

Motoriset taidot kuvaavat kykyä hallita kehoa tarkoituksenmukaisesti ja luovat perustan kaikelle liikkumiselle ja arjen toiminnalle. Tutkimustulokset osoittivat, että ensimmäisellä luokalla motorisesti taitavilla lapsilla oli paremmat akateemiset perustaidot kolmannella luokalla. Monipuolinen, esimerkiksi juoksemista, hyppimistä, kierimistä, kiipeilyä ja tasapainoilua sisältävä liikkuminen varhaisvuosista alkaen tukee motoristen taitojen kehittymistä.

– Lasten motorinen kehitys on aikaa ja kärsivällisyyttä vaativa prosessi. Lisäksi lapset kehittyvät eri tahtiin, joten lasta kannattaa rohkaista haastamaan motorisia taitojaan kaikkina ikäkausina, toteaa dosentti Eero Haapala Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.