Työpaikat tärkeitä kohtaamispaikkoja – etätyö heikentänyt työkaverisuhteita

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Jopa kolmannes suomalaisten kaverisuhteista alkaa työpaikalla. Työpaikalla on tärkeä merkitys suomalaisten sosiaalisuudelle ja monille työpaikka on avannut koko elämän kestäviä ystävyyssuhteita. Etätyö on jättänyt jälkensä työkaveruuksiin: kyselyn mukaan etätyö on heikentänyt ainakin hetkellisesti nuorten työkaveruuksia.

Työterveyslaitoksen tekemän kyselyn mukaan suomalaisilla on keskimäärin noin viisitoista kaveria ja ikäryhmässä 45-54-vuotiaat on keskimäärin eniten kavereita. Keskimäärin noin neljä kaveruutta koko kaveripiiristä on alkanut työn kautta. Työkaveruudessa arvostetaan eniten reiluutta, tiimipelaamisen taitoja, helposti lähestyttävyyttä ja hyviä kommunikointitaitoja. Suomalaisista noin neljä viidesosaa pitää työkaveruuden tuomaa yhteenkuuluvuuden tunnetta tärkeänä asiana.

Työkaverit tuovat myös iloa arkeen ja ovat tuki arjessa. Reilu neljäosa suomalaisista pitää erittäin tärkeänä asiana sitä, että he kokevat voivansa oppia uutta työkavereiltaan. Työpaikalla jokainen vaikuttaa omalta osaltaan yhteisöllisyyteen ja työkaverin huomioimiseen. Pienet teot ovat ratkaisevia ja voivat merkittävästi vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta. Hyvä työtoveruus lisää työn mielekkyyttä, auttaa jaksamaan ja vähentää stressiä. Työkaverin kanssa pääsee myös vaihtamaan ajatuksia ja ideoimaan yhdessä.

– Työnantajien kannattaa nyt kiinnittää erityistä huomiota keinoihin vahvistaa yhteisöllisyyttä. Verkostoitumisessa on kyse loppujen lopuksi kohtaamisista ihmisten välillä. On tärkeää luoda edellytyksiä luonnollisille ja arkisille kohtaamisille, jotka tukevat työntekijöiden verkostoitumista, korostaa erikoistutkija Mikko Nykänen Työterveyslaitokselta.