Tutkimus: Bakteerit voivat vähentää lapsen riskiä sairastua astmaan

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uudessa tutkimuksessa analysoitiin noin 380 suomalaisen kodin mikrobisto. Tulosten perusteella kodin sisäympäristön sienet eli homeet ja hiivat eivät ole yhteydessä lasten lisääntyneeseen riskiin sairastua astmaan.

Tutkimuksen aiemmin tehdyssä osassa havaittiin, että tietyn tyyppisten, todennäköisesti ulkoa sisätiloihin kantautuvien bakteerien suuri määrä voi vähentää lapsen riskiä sairastua astmaan. Samoin havaittiin, että maalaistalomainen kodin mikrobisto suojaa astmalta myös kaupunkikodeissa. Tuoreiden löydösten perusteella näyttää siltä, että elinympäristön bakteereilla on suurempi astmalta suojaava merkitys kuin sienillä.

– Tässä tutkimuksessa astmaan liittyneet 13 eri sienisukua olivat ennemminkin astmalta suojaavia kuin riskitekijöitä, vaikkakin lähtökohtaisesti ajattelimme löytävämme sekä astmalta suojaavia että astman riskiä lisääviä yhteyksiä. Tuloksemme antavat lisää ymmärrystä sisäympäristön sienistä, kertoo THL:n johtava tutkija Anne Karvonen.

– Sisäympäristön homeet ja hiivat on liitetty monesti kosteusvauriorakennuksiin ja niihin liittyviin terveyshaittoihin. Jatkossa on tarkoitus tutkia, voivatko kodin kosteusvaurioon yhteydessä olevat sienet selittää kosteusvaurion ja astman välisen yhteyden. Tästä tutkimuksesta saatujen alustavien tulosten mukaan eivät selitä. Tulevissa analyyseissä parannamme altistuksen arviointia tutkimalla erikseen elävien ja kuolleiden mikrobisolujen merkitystä, sanoo THL:n johtava tutkija Martin Täubel.