Plastiikkakirurgit huolissaan ilmiöstä: ”Kuka tahansa voi tehdä riskialttiita hoitoja”

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Suomessa on voimassa laki, jonka mukaan kuka tahansa voi tehdä riskialttiita, kudosrakenteita lävistäviä esteettisiä hoitoja ilman terveydenhuollon ammattihenkilön koulutusta. Suomen Plastiikkakirurgiyhdistys on ilmaissut huolensa esteettisen kirurgian ja esteettisten pistoshoitojen potilasturvallisuudesta ja palveluiden laadusta.

– Muissa Pohjoismaissa, kuten Tanskassa ja Ruotsissa, on nykyisin laki, mikä säätelee kuka saa tehdä esteettisiä pistoshoitoja, ja vain koulutetut erikoislääkärit voivat suorittaa vaativia hoitoja ja leikkauksia. Esimerkiksi kardiologit ja sydänkirurgit hoitavat sydämeen liittyviä toimenpiteitä ja plastiikkakirurgit ovat vastuussa plastiikkakirurgiasta. Suomessa tällaista sääntelyä ei vielä ole, joten voimme sanoa olevamme edelleen ”Villi Pohjola tällä alueella, Suomen Plastiikkakirurgiyhdistys tiedottaa.

– Täyteainehoitoja mainostetaan lounastoimenpiteenä, jossa kasvoja kohennetaan nopeasti ja helposti. Todellisuudessa kasvojen alueelle tehtäviin pistoshoitoihin, joissa ruiskutetaan kiinteää ainetta ihon alle, liittyy riskejä. Hoidot voivat saada aikaan pieniä patteja tai kasvojen epäsymmetriaa, mutta pahimmassa tapauksessa ne voivat johtaa verisuonitukokseen, kasvojen ihon kuolioon tai jopa silmien sokeutumiseen.

Yhdstyksen mukaan täyteainehoidot voivat myös aiheuttaa vakavia äkillisiä allergisia reaktioita. Näiden ongelmatilanteiden yhteydessä hoidon antajalla pitäisi olla taito ja mahdollisuus antaa ensiapua. Nyt istuva hallitus on ottanut hallitusohjelmaan ei-lääketieteellisten esteettisten hoitojen lainsäädäntötarpeen.