Etälääkärin käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti – asiakkaissa eniten lapsia

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Koronakriisi mullisti etäpalveluiden käytön, ja toukokuusta 2020 alkaen etälääkäripalveluista maksettavia Kela-korvauksia korotettiin. Etälääkäripalveluiden kysyntä kasvoi räjähdysmäisesti ja Kela alkoi maksaa suurempia korvauksia etäkäynneistä yksityislääkärillä. Kela-korvausta yksityislääkärin etävastaanotosta saaneiden määrä onkin kasvanut muutamasta tuhannesta satoihin tuhansiin.

Kela maksoi korvauksia yhteensä yli kolmesta miljoonasta yksityislääkärikäynnistä vuonna 2022. Suurin osa korvatuista käynneistä oli edelleen lähivastaanottoja, mutta etäpalveluita saavien määrä on kasvanut merkittävästi verrattuna aikaan ennen koronakriisiä. Kaiken ikäiset henkilöt hyödyntävät korvaustilastojen mukaan etälääkäripalveluja. Alle 5-vuotiaita lapsia oli etälääkäripalveluiden asiakkaissa eniten, kun palveluista maksettuja korvauksia tarkastelee viiden vuoden ikäryhmiin jaoteltuna.

– Suomessa lääkäriyrityksillä oli jo ennen koronakriisiä kansainvälisestikin verrattuna erinomaiset valmiudet tuottaa etäpalveluita, mutta kysyntä oli pientä, kertoo Kelan erikoistutkija Timo Hujanen.