Tutkimus: Ruokailutottumukset vaikuttavat merkittävästi urheilumenestykseen

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehty tuore väitöstutkimus osoittaa, että riittävä energian ja hiilihydraattien saanti vaikuttaa etenkin naishiihtäjien urheilumenestykseen. Niukalla ravinnonsaannilla voi olla epäedullisia vaikutuksia hiihtäjän suorituskyvylle.

-Liian niukka energian ja hiilihydraattien saanti voi esimerkiksi heikentää suorituskykyä kilpailuissa ja harjoituksissa, hidastaa palautumista sekä suurentaa sairastumisten ja loukkaantumisten riskiä, väitöstutkimuksen tehnyt liikuntatieteiden maisteri Oona Kettunen kertoo.

Tulokset osoittivat, että nuoret naishiihtäjät saivat ravinnostaan eniten energiaa silloin, kun kulutuskin oli suurimmillaan. Silti suurin osa tutkimukseen osallistuneista hiihtäjistä sai kulutukseensa nähden niukasti energiaa. Erityisesti hiilihydraattien saanti jäi suositeltua vähäisemmäksi. Rasvaa ja proteiinia sen sijaan saatiin suositusten mukaisesti.

Hiilihydraattien merkitys hiihtäjien suorituskyvylle korostui myös toisessa osatutkimuksessa. Runsaampi hiilihydraattien saanti oli voimakkaasti yhteydessä sekä parempaan lopputulokseen nuorten Suomen mestaruushiihdoissa että laboratoriossa mitattuun kestävyyssuorituskykyyn. Hiilihydraattien lisäksi myös proteiinia ja rasvaa runsaammin syövät urheilijat näyttivät suoriutuvan paremmin kilpailuissa ja testeissä, mikä korostaa myös kokonaisenergiansaannin merkitystä urheilijan kehittymisen tukemisessa.