Tutkimus: Lähes kolmannes haluaisi tehdä etätyötä mökillä

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Työelämägallupin mukaan etätyön koetaan lisäävän työn itsenäisyyttä ja työtyytyväisyyttä. Suosio on suurinta 30–54-vuotiailla ja erityisesti toimihenkilöammateissa sekä järjestöjen ja valtion työtehtävissä. Vapaa-ajan asunto on vahvistanut asemaansa etätyöpaikkana. Yhä useampi haluaisi työskennellä mökiltä.

– Lähes kolmannes haluaisi tehdä etätyötä vapaa-ajan asunnossa. Osuus on kasvanut, mikä on myönteinen signaali mökkipaikkakuntien kannalta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Työelämässä olevat kokevat, että sairauspoissaolot, perhe- ja työarkeen liittyvät ongelmat, kiire työpäivän aikana ja stressi ovat selvästi vähentyneet etätyön vuoksi. Sairauspoissaoloissa, perhearkeen liittyvissä ongelmissa ja stressikokemuksissa tilanne on vielä parantunut edellisistä mittauksista. Nämä ovat hyviä uutisia työelämästä, Pentikäinen sanoo.