Tutkimus: Soittoharrastus ehkäisee dementiaa

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Uusi tutkimus on osoittanut, että muusikoilla on parempi muisti ja terävämpi aivoterveys vanhetessaan. Hyödyt korostuvat silloin, jos he osaavat soittaa pianoa. Exeterin yliopiston tutkijat arvioivat yhteensä 1.108 aikuisen aivoterveyttä. Osallistujien keski-ikä oli 68 vuotta.

Tutkijat kartoittivat tutkimukseen osallistuneiden musiikkikokemuksia heidän elämänsä aikana. Aivojen toimintaa mittaavissa testeissä havaittiin, että soittimen soittaminen tai kuorossa laulaminen liittyi merkittävästi parempaan muistiin. Tutkijat ehdottavatkin, että ihmisten kannustaminen musiikkiharrastusten pariin voi olla arvokasta kansanterveydelle. Jo se auttaa, että aikuiset löytävät uudelleen nuorempana soittamansa instrumentit.

– Kaiken kaikkiaan uskomme, että musikaalisuus valjastaa aivojen ketteryyttä ja joustavuutta, eli kognitiivista toimintaa. Vaikka tarvitaan lisää tutkimuksia, niin löydöksemme osoittavat, että musiikkikasvatuksen edistäminen olisi arvokas osa kansanterveysaloitteita. Musiikilla edistetään aivojen terveyttä suojaavaa elämäntapaa. Nyt kannattaa rohkaista ikääntyneitä ihmisiä palaamaan musiikin pariin myöhemmässä elämässä, yliopiston dementiatutkimuksen professori Anne Corbett sanoi.