Tutkimus: Vauvan aivovasteet puheelle ennustavat lukutaitoa

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Vauvat omaksuvat ensimmäisiä äidinkielen peruspiirteitä pian syntymänsä jälkeen. Kielen ja lukutaidon kehitys on äärimmäisen tärkeää etenkin lapsille, joilla on perinnöllinen lukivaikeuden riski. Helsingin yliopiston Lukivauva-hankkeessa tehdyssä laajassa tutkimuksessa selvisi, että vauvaikäisten lasten valmiudet puheen käsittelyyn aivoissa voivat ennustaa myöhempää kielen ja lukutaidon kehitystä.

– Kielen ja lukutaidon kehityksen viiveet ja oppimisvaikeudet, kuten lukivaikeus, ovat väestössä yleisiä. Tutkimuksemme mukaan näitä kehityksellisiä viiveitä voidaan tutkia lapsen syntymästä lähtien, väitöskirjatutkija, tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja, Sergio Navarrete Arroyo kertoo.

– Tulokset korostavat vauvaiän ja varhaislapsuuden merkitystä varhaisena mahdollisuutena tukea lapsia ja perheitä ja luoda siten pohjaa hyvälle kognitiiviselle kehitykselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille, yliopistotutkija Paula Virtala Lukivauva- ja Vauhtivauva -hankkeista sanoo.