Suomessa tarvitaan verenluovuttajia – tärkeää varautumisen kannata

Terveys Viihdeuutiset · Tim Isokivi

Verenluovuttajien osuus kaikista Suomen luovutusikäisistä ihmisistä oli viime vuonna vain hieman yli kolme prosenttia. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun mukaan olisi elintärkeää, että luovuttajakuntaa onnistuttaisiin laajentamaan. Verivalmistetta tarvitsee Suomessa vuosittain noin 40 000 ihmistä.

Vuonna 2023 verta luovutettiin lähes 180 000 kertaa. Verta luovutti yli 114 000 henkilöä. Kokoluovutuksista 55 prosenttia kerättiin verenluovutuksen toimipisteissä ja loput eri puolilla maata järjestettävissä verenluovutustilaisuuksissa.

– On tärkeää osallistaa riittävän laaja joukko ihmisiä tähän vapaaehtoistyöhön, jotta meillä on aina hyvä valmius tuottaa verivalmisteita potilaille ympäri vuoden ja kaikissa tilanteissa, kertoo Veripalvelun viestintä- ja henkilöstöjohtaja Willy Toiviainen tiedotteessa.

Veripalvelun tavoitteena on saada vuosittain noin 20 000 uutta luovuttajaa. Viime vuonna uusia luovuttajia oli 19 119, joka oli kaksi prosenttia edellisvuotta suurempi. Kuitenkin verenluovuttajien kokonaismäärä luovutusikäisistä on vähentynyt noin prosentin verran kymmenessä vuodessa.

Uusiksi verenluovuttajiksi toivotaan erityisesti miehiä. Tämä johtuu muun muassa siitä, että miehillä on naisia suurempi rautavarasto. Lisäksi tarvetta olisi O Rh negatiivisen eli niin kutsutun hätäveren luovuttajille.

– Jos verta luovuttavien miesten määrä nousisi, se vahvistaisi verihuollon toimintavarmuutta Suomessa, Toiviainen kertoo.