Tutkimus: Nuoret suhtautuvat rahapeleihin entistä kielteisemmin

Viihdeuutiset · Tim Isokivi

Nuorempien ikäryhmien suhtautuminen rahapelaamiseen on muuttunut aikaisempaa kielteisemmäksi. Sen sijaan vanhempien ikäryhmien kohdalla kehitys on ollut päinvastaista. Tämä ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreesta väestötutkimuksesta.

Ikäryhmien 45-59 ja 60-74 kohdalla asenteet rahapelejä kohtaan muuttuivat hieman myönteisemmiksi verrattuina vuosien 2019 ja 2011 tutkimuksiin. Nuorempien ikäryhmissä asenteet muuttuivat kielteisemmiksi sekä lyhyemmällä että pidemmällä ajanjaksolla.

Vuonna 2023 vastaajista 90 prosenttia katsoi, ettei rahapelien pelaamiseen pitäisi kannustaa. 61 prosentin mielestä rahapelaamiseen oli liikaa mahdollisuuksia. Kuitenkin myös 58 prosenttia katsoi, että ihmisillä on oikeus pelata rahapelejä silloin kuin he haluavat.

Suomalaisista neljä prosenttia pelasti kohtalaisen riskin tai ongelmapelaamisen tasolla vuonna 2023. Osuus kasvoi vuosiin 2019 ja 2011 verrattuna. Vastaajista 74 prosenttia koki, että yksinoikeusjärjestelmä on hyvä tapa rajoittaa rahapelaamisen haittoja.

Mannersuomalaisista 15-74-vuotiasta 70 prosenttia oli pelannut rahapelejä 12 viime kuukauden aikana. Yleisintä se oli miesten ja 45-59-vuotiaiden kohdalla. Rahapelejä pelanneiden määrä laski vuosien 2019 ja 2023 välillä.