Terveydenhuollon työntekijät muodostavat kuppikuntia – vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset terveydenhuollon työntekijät saattavat sulkea työkavereitaan ulkopuolelle eri tilanteista. Kansan kielellä voidaan puhua kuppikunnista, jotka muistuttavat yläasteen kaveriporukoita. Ilmiö on monen kokemuksen mukaan yleistä muillakin naisvoittoisilla aloilla.

Itä-Suomen yliopistossa toteutetun tutkimuksen mukaan 73 prosenttia terveydenhuollon työntekijöistä on viimeisen vuoden aikana havainnut tai kokenut sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ulos sulkemista, eristämistä tai hylkäämistä muiden työyhteisön jäsenten taholta. Puhutaan työpaikkaostrakismista.

– Tulokset ovat huolestuttavia. Toisaalta tutkimus osoitti, että työpaikkaostrakismilta suojaa työtovereilta saatu sosiaalinen tuki sekä työyhteisössä vallitseva hyvä sosiaalinen ilmapiiri, väitöskirjatutkija Sirpa Manninen sanoo.

Ilmiöllä on tuhoisia vaikutuksia muun muassa yksilön työhyvinvointiin, työtyytyväisyyteen ja henkilökunnan vaihtuvuuteen. Terveydenhuoltoalan työhyvinvoinnin ja kuormittavuuden korjaamiseksi Suomessa on toistuvasti ehdotettu riittävää henkilöstömitoitusta ja palkan korotusta.

– Näillä tekijöillä on myös sijansa työhyvinvointikeskustelussa, mutta varsin vähäisesti on julkisuudessa tarkasteltu sitä, mitä työyhteisöt voisivat itse tehdä työhyvinvoinnin tukemiseksi, Manninen painottaa.

Hän rohkaiseekin työyhteisöjä kiinnittämään huomiota sosiaaliseen vuorovaikutukseen, jossa jokaisella olisi kokemus saadusta tuesta, osallisuudesta ja hyvästä ilmapiiristä.

– Näillä tekijöillä voidaan edistää merkittävällä tavalla työssä jaksamista, viihtymistä ja sitoutumista, Manninen toteaa.