Lapsipornolista: KRP ja hallinto-oikeus saivat rajusti nenilleen

Viihdeuutiset · Stara.fi

Kerroimme kaksi ja puoli vuotta sitten kuinka Keskusrikospoliisin ylläpitämä ja viesintäministeri Suvi Lindenin ajama lapsipornosivujen sensuurilista aiheutti kansainvälisen selkkauksen, kun estolistalle päätyi runsaasti sinne kuulumattomia sivustoja. Joukossa oli muiden muassa Thaimaan edesmenneen prinsessan muistosivu.

Ulkomaisten verkkosivustojen lisäksi poliisi sensuroi myös sananvapautta puolustaneen ja sensuuria vastustaneen suomalaisen verkkosivuston, vaikka lain mukaan sensuuri ei voi edes koskea kotimaisia sivustoja. KRP ei vaatimuksista huolimatta suostunut poistamaan sivustoa listaltaan. Sivustoa ylläpitävä nettiaktivisti Matti Nikki valitti laittomista toimista hallinto-oikeuteen, joka ei kuitenkaan suostunut ottamaan valitusta käsiteltäväkseen. Tänään Korkein hallinto-oikeus kuitenkin päätti, että hallinto-oikeuden tulee ottaa valitus käsiteltäväkseen (Päätös KHO:2010:53).

Sivuston lisääminen listalle vaikuttaa merkittävällä tavalla A:n mahdollisuuteen käyttää sananvapauttaan mielipiteiden ilmaisemiseen ja julkistamiseen. Sivuston poistamista koskeva päätös on selvästi sellainen päätös, joka koskee hänen perusoikeuttaan, ja siten A:lla on perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksessa turvattu oikeus saada asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tätä perusoikeutta ei voida syrjäyttää lain esitöihin perustuvalla tulkinnalla kuten hallinto-oikeus on tehnyt.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan sivuston lisääminen listalle vaikutti merkittävällä tavalla Nikin mahdollisuuteen käyttää sananvapauttaan mielipiteiden ilmaisemiseen ja julkistamiseen. Tästä syystä hänellä on perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksessa turvattu oikeus saada asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Nyt hallinto-oikeus joutuu siis vastoin aikaisempaa päätöstään ottamaan asian käsiteltäväkseen.

Mikäli A:lla ei ole mahdollisuutta valittaa keskusrikospoliisin toimista, hänellä ei ole käytettävissään mitään tehokasta oikeussuojakeinoa perusoikeutensa turvaamiseksi. Laillisuusvalvontakantelu, johon hallinto-oikeus on viitannut, on osoittautunut tehottomaksi keinoksi, sillä eduskunnan apulaisoikeusasiamies on tässä nimenomaisessa asiassa kieltäytynyt ottamasta kantaa sensuroinnin perustuslainmukaisuuteen.

Samalla päätöksellä käy ilmi, että Lapsipornografian levittämisen estotoimista annettu laki on virheellinen, koska siitä puuttuvat kokonaan muutoksenhakua koskevat säännökset. Lakia ei aikanaan käsitelty asianmukaisesti eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

Vaikka katsottaisiinkin, että lapsipornografian levittämisen estotoimista annettu laki ei sinänsä ole perustuslain vastainen, on kuitenkin aivan ilmeistä, että lakia on sovellettu tässä tapauksessa perustuslain vastaisesti.

Helsingin hovioikeudessa on parhaillaan vireillä myös Matti Nikin toinen oikeudenkäynti, joka koskee erään verkkosivuston parodiatarkoitusta. Jutussa käräjäoikeuden tuomari Jukka Jaakkola päätti aiemmin sivuston olleen laiton siksi, että sen ”parodiatarkoitus oli epäonnistunut”. Käytännössä Helsingin käräjäoikeus katsoi siis huonon vitsin laittomiksi. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi hovioikeudessa.