Ravintolaväki tyrmää aukioloaikojen leikkaussuunnitelmat

Viihdeuutiset · Stara.fi

Suomessa on alkaneen vuoden aikana käyty poikkeuksellisen värikästä keskustelua ravintoloiden aukioloajoista, joita uhataan rajoittaa uudistettavassa alkoholilaissa. Sisäministeri Päivi Räsänen ja monet muut poliitikot haluavat lyhentää ravintoloiden aukioloaikoja, mutta ravintola-ala pitää suunnitelmia perusteettomina.

Ministeri Räsänen perustelee kantaansa esimerkiksi Norjassa tehdyllä tutkimuksella, jonka mukaan jatkoajan leikkaaminen tunnilla vähensi järjestyshäiriöitä 17 prosenttia. Tutkimus tehtiin kuitenkin vain kunnissa, joissa anniskeluaikoja oli jo lyhennetty eikä tuloksia verrattu kuntiin, joissa anniskeluajat olivat pysyneet samana. Islannin Reykjavikissä poliisi on sen sijaan kiitellyt ravintoloiden pidempiä aukioloaikoja ja todennut niiden vähentävän poliisien työmäärää. Vastaavia kokemuksia on myös muualta Euroopasta.

Ravintolaväki ihmettelee suomalaisten poliitikkojen intoa siirtää alkoholin nauttimista valvotuista ravintoloista koteihin, kerhotiloihin ja puistoihin. Ravintoloiden aukiolon lyhentämisen uskotaan lisäävän valvomattomissa yksityisasunnoissa järjestettäviä yöllisiä jatkobileitä, joissa tapahtuvat järjestyshäiriöt puolestaan veisivät poliisin resursseja nykyistä enemmän. Nyt Night People Oy:n toimitusjohtaja Antti Raunio on julkaissut avoimen kirjeen, jossa hän tyrmää suunnitelmat aukiolojen lyhentämisestä.

– Yökerhoissa käyvät asiakkaat ovat pääsääntöisesti 18 – 26 -vuotiaita nuoria aikuisia. Kyseisessä kohderyhmässä alkoholin kulutus on laskenut tai pysynyt samana vuosien varrella. Ravintolat eivät ole syypää alkoholinkulutuksen nousulle. Ihmiset ovat itse asiassa tilastojen mukaan siirtyneet ravintoloista yhä enemmän ostamaan alkoholia myymälöistä ja tuomaan sitä itse Suomen rajojen ulkopuolelta, Antti Raunio kirjoittaa.

Toimitusjohtajan kirjoituksessa viitataan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimukseen, jonka mukaan suurimmat muutokset alkoholin kokonaiskulutuksessa näkyivät yli 50-vuotialla miehillä ja yli 30-vuotiailla naisilla. Sen sijaan 18 – 26 -vuotiaiden kohderyhmässä erityisesti miehillä kulutuksen kasvu on tutkimuksen mukaan ollut vähäistä.

Ravintoloissa nautitun alkoholin osuus kaikesta kulutuksesta on ollut viime vuosina jyrkässä laskussa jo ilman aukioloaikojen lyhentämistäkin, sillä ravintoloissa myydään nykyisin enää vain noin kymmenen prosenttia kaikesta kulutetusta alkoholista. Ravintoloiden aukioloaikojen lyhentämisen sijaan alkoholin kulutuksen rajoittamiseksi ja haittojen vähentämiseksi suositellaankin Alkon aukioloaikojen supistamista.

– Kannattaisi kenties tutkia kuinka paljon Alkoista myydään alkoholia ensimmäisen tunnin aikana? Omien havaintojeni perusteella juuri noilla klo 09:00 – 10:00 Alkossa asioivilla asiakkailla näyttäisi olevan enemmän ongelmia alkoholin suhteen kuin yökerhoissamme klo 02:30 – 03:30 asioivilla asiakkailla, Raunio lisää.

Alkoholilakiin mahdollisesti tehtävät muutokset tulisivat voimaan aikaisintaan vuonna 2014.