Yksityinen parkkisakotus loppuu Suomessa – autoilijat riemastuivat

Ohhoh! Viihdeuutiset · Stara.fi

Yksityinen pysäköinninvalvonta ja siitä yksityisten yritysten antamat virhemaksut ovat olleet viime aikoina kuuma peruna, kun asiassa on annettu eriäviä tuomioita ja päätöksiä. Nyt yksityisten yritysten antamiin sakkoihin on tulossa lopullinen ratkaisu.

Perustuslakivaliokunta katsoi aiemmin, että sakottaminen on julkisen vallan käyttämistä, mikä ei ole mahdollista yksityisille yhtiöille. Tuoreen lakiluonnoksen mukaan yksityiset valvojat eivät voi määrätä sakkoja väärin pysäköidystä ajoneuvosta. Sakon kirjoittamisen sijaan valvojan tulee pyytää poliisia tai pysäköinninvalvojaa antamaan parkkisakko.

Korkein oikeus katsoi aiemmin sakottamisen lailliseksi silloin kun kyse on osapuolten välisestä sopimuksesta ja sen rikkomisesta. Tämän jälkeen kuluttajariitalautakunta katsoi, että tällaista sopimusta ei voi syntyä, ellei sakottaja voi todistaa kuka auton on ajanut kielletylle paikalle. Siten yksityiset sakkomaksut on voinut jättää maksamatta, ellei sakottaja ole voinut osoittaa kuka auton on paikalle ajanut. Näyttötaakka on nimittäin sakottajalla.

– Velkojan on näytettävä toteen saatavansa peruste. Asiassa ei ollut näytetty, että vastoin kuluttajan kiistämistä hän olisi pysäköinyt auton ja näin sopimuksin sitoutunut maksamaan valvontamaksun. Lautakunta suositti, että parkkiyhtiö luopui vaatimasta 35 euron maksua ja syntyneitä perintäkuluja, kuluttajariitalautakunnan ratkaisussa todetaan.

Samasta asiasta kirjoitti taannoin myös Iltalehti, jonka haastattelemien asiantuntijoiden mukaan yksityisessä sakotuksessa ei voida edes oikeudessa määrätä ajoneuvon haltijaa kertomaan kuljettajan henkilöllisyyttä, vaan näyttötaakka on sakottajalla.

– On päivänselvää, että näyttötaakka on maksulapun kirjoittajalla. Jos kerran sopimus on syntynyt, toisen osapuolen on pystyttävä näyttämään, kenen kanssa se on syntynyt, rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen kertoi Iltalehdelle.

Parhaillaan sosiaalisessa mediassa iloitaan näkyvästi tuoreesta lakiluonnoksesta ja siitä, että yksityisten sakotusoikeuteen ollaan saamassa viimeinkin lopullinen ratkaisu.