Trendi: Näin pääset johtajaksi ilman johtajakoulutusta

Viihdeuutiset · Anna Poikkimäki

Johtajuus kiehtoo monia, mutta harvalla on kanttia ottaa esimiehen vaativat tehtävät vastaan. Moni uransa alussa oleva nuori väistelee vastuuta, valtaa ja muhkeaa palkkapussia, koska ei usko olevansa valmis tehtävään.

Nyt Trendi-lehti kuitenkin murtaa tämän ajatusmallin, ja ohjastaa artikkelissaan aloittelevaakin pomoa tarttumaan rohkeasti vallan kahvaan. Johtotehtävissä tarvitsee monesti erilaista suhtautumista asioihin kuin esimerkiksi koulun penkillä. Tunnollisen pänttäämisen sijaan henkilön tulee kyetä nopeisiin päätöksiin ja oman reviirinsä puolustamiseen.

Perinteen mukaan miehiä saatetaan kannustaa esimiestehtäviin naisia enemmän, mutta myös kauniimman sukupuolen edustajia nähdään yhä enenevässä määrin työelämän johtopaikoilla. Eräs tärkeimmistä tekijöistä menestyksen askelilla on oman itsensä vähättelyn lopettaminen ja parhaimpien puoliensa korostaminen. Sosiaaliset taidot, kärsivällisyys, kuuntelykyky ja rohkeus ovat hyvän johtajan tunnusmerkkejä.

Johtajan pesti saattaa olla kiinnostava erityisesti sen avaamien vaikutusmahdollisuuksien takia. Enää ei tarvitse olla pelkkä rivityöntekijä, vaan oma panos on esillä näkyvästi. Pomon otteita voi saada haltuun ilman vuosien johtamiskokemustakin. On tärkeää kartoittaa työn luonne ja tarkkailla esimerkiksi omaa esimiestään, jotta pääsisi jyvälle tehtävän vaatimuksista.

Esimiesasemassa oleva joutuu työkseen ohjaamaan toisia ihmisiä. Hänen on hyvä muistaa kohdella jokaista alaistaan yksilönä, joilla on omat persoonalliset lahjansa ja tapansa tuoda ne työpaikan käyttöön. Viisas pomo palkkaa ympärilleen eri alueiden osaajia, jotka voivat myös hallita tietyt taidot paremmin kuin johtaja itse.

Pomon tehtävä onkin olla koossa pitävä voima ja porukkansa sielu, joka valaa muihin voimaa ja motivaatiota. Hän löytää kekseliäästi uusia toimintatapoja ja luo tuotteliaan ilmapiirin, jossa työntekijät voivat ilmaista itseään. Epäonnistumista ja tiedon puutetta ei tarvitse hävetä tai salailla, sillä työssä on kyse yhteisestä panoksesta. Kritiikinantokykyä on myös erittäin tärkeä kehittää, sillä vaikka ongelmiin on puututtava välittömästi, ei ketään tarvitse kuitenkaan lytätä maan rakoon.

Pomon pesti tuo tekijälle paljon vapautta, mutta myös roiman lastin vastuuta. Omaa itseä ei ole kuitenkaan olennaista uuvuttaa työurakkaan. Voikin olla erittäin kätevää jo varhaisessa vaiheessa pohtia keinoja, joilla kykenee purkamaan työpäivän paineet ja latautumaan.