Näin tunnistat introvertin ihmisen

Lifestyle · Anna Poikkimäki

Psykologit ovat pyrkineet vuosia jäljittämään erilaisia persoonallisuustyyppejä. Sosiaalisemmin orientoituneet henkilöt luetaan kuuluvaksi ekstrovertteihin, kun taas sisäisessä maailmassaan viihtyvät nimetään introverteiksi.

Jokainen tuntee joskus halua olla omissa oloissaan, joten introvertin yksilön tunnistaminen voi olla vaikeaa, vaikka olisi kyse oman persoonallisuuden kartoittamisesta. The Introvert’s Way: Living a Quiet Life in a Noisy World -teoksen kirjoittajan Sophia Demblingin mukaan juhlien keskipiste voi yhtä hyvin olla introvertti, sillä määritelmään kuuluvan ei välttämättä tarvitse olla ujo.

Kyse on enemmän siitä, tunteeko henkilö energiatasonsa kasvavan vai heikkenevän ihmisten keskellä. Useiden introverttien mielestä näennäinen jutustelu on hermoja kuluttavaa ja vähintäänkin ärsyttävää. Heidän mukaansa niin sanottu smal talk itse asiassa luo ihmisten välille muureja ja estää syvemmän kommunikaation, uutisoi Huffington Post -lehti.

Monet introvertit eivät esimerkiksi lähde juhliin pelkästään tavatakseen uusia ihmisiä, koska he viihtyvät tuttujen ystävien kanssa. He voivat myös ekstrovertteja yleisemmin tuntea olonsa yksinäiseksi väkijoukossa. Sisäänpäin kääntynyttä ihmistä voidaan myös useammin kutsua intensiiviseksi ihmissuhteissaan, koska hän ei pelkää heittäytyä nopeasti ”altaan syvään päähän”.

Introvertit häiriintyvät usein ympäristöissä, joissa on liikaa ulkopuolelta tulevaa stimulaatiota. He voivat olla erinomaisia johtajia ja puheen pitäjiä, mutta saattavat kokea stressaavaksi myöhemmin sosialisoida ja kierrellä kekkereillä samojen ihmisten joukossa. Esimerkiksi elokuvateatterissa, bussissa tai junassa he valitsevat paikat, joilta pääsee helposti pois.

Monet introvertit saattavat sulkeutua oltuaan tarpeeksi kauan sosiaalisesti aktiivisia. Miksi introvertti sitten viihtyy niin paljon omissa oloissaan? Ladatakseen itsensä. Suhteissa sisäänpäin kääntynyt henkilö saattaa valikoida kuitenkin oman vastakohtansa ja alkaa seurustella ekstrovertin kanssa.

Introvertti on ekstroverttia useammin yhden alan asiantuntija. Hän huomaa usein yksityiskohtia, jotka menevät muilta ohi. Niin ikään tällainen vanhaksi sieluksi kutsuttu henkilö kykenee katsomaan laajoja linjoja hämmästyttävällä visiointikyvyllä. Jatkuva sisäinen dialogi tekee introvertista esimerkiksi erinomaisen kirjailijan.