Kotona koulussa? Tässä amerikkalaisten älyttömimmät syyt kotiopetukseen

Viihdeuutiset · Terhi Piiroinen

Oppivelvollisuuden voi Suomessa suorittaa muullakin tavalla kuin käymällä koulua, esimerkiksi kotona opiskelemalla. Tällöin lapsi ei ole kuitenkaan oikeutettu maksuttomiin oppikirjoihin, oppimateriaaleihin tai työvälineisiin, eikä esimerkiksi kouluterveydenhuoltoon.

Suomessa kotikoulut ovat harvinaisia, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa on peräti 1 – 2 miljoonaa kotioppijaa. Yhdysvalloissa on selvitetty kotiopetuksen syitä erilaisilla kyselyillä ja suurin osa vanhemmista vastasi, että pystyvät tarjoamaan lapsilleen parempaa opetusta kotona.

The Stir listasi nyt kahdeksan älyttömintä syytä, miksi vanhemmat panevat lapsensa kotiopetukseen sen sijaan, että he pääsisivät muiden lasten kanssa kouluun. Ensimmäinen syy on se, että opettaja on homoseksuaali. Myös kouluruoan heikkoa laatua pidetään syynä kotiopettamiseen joissakin talouksissa.

Moni vetoaa myös uskonnollisiin syihin silloin, kun he tahtovat erilaista maailmankuvaa lapsilleen. Koska kouluissa ei rukoilla, tahtovat jotkin vanhemmat järjestää uskonnollisemman kasvatuksen kotiopetuksen avulla.

Lapset siirtyvät koulujen myötä myös automaattisesti rokotusjärjestelmiin, ja tämä saattaa olla osalle suurin syy kotona opettamiseen. Kodissa on myös turvallisempaa, joten kiusaajat pysyvät loitolla kotiopetuksen turvin. Tosin tällöin on vaarana, että lapsi kasvaa liian pumpulissa, eikä ole koskaan valmis kylmään ja karuun maailmaan.

Julkisen opetuksen piirissä olevia lapsia testataan ja mitataan jatkuvasti monilla eri mittareilla ja toiset vanhemmat eivät yksinkertaisesti hyväksy tätä. Myös liikasosialisointi saattaa pelottaa joitakin ihmisiä ja tällöin kotiopetus on heidän mukaansa ainoa ja oikea vaihtoehto. Samalla he välttävät valtion liiallisen valvonnan.

Jotkut vanhemmat tahtovat kotiopetuksella osoittaa mieltään oppilaitosten univormupakkoa kohtaan. Tosi asia kuitenkin on, että ihmiset joutuvat sopeutumaan yhteisiin sääntöihin elämässään joka tapauksessa, ja tällöin yksi univormu on pieni paha muiden asetusten joukossa.