Potkiiko elämä päähän? Ota omaa aikaa – se tutkitusti auttaa

Lifestyle · Anna Poikkimäki

Joskus ihminen jää kiinni ajatteluun, jossa hän pitää ympäröivää maailmaa syynä ongelmiinsa. Pienistäkin asioista voi tulla isoja mittelöitä pään sisällä, ja välillä ajatuksiin on vaikea saada selkeyttä. Oman ajan ottaminen itselle saattaa auttaa tilanteeseen.

Useimmiten ihminen haluaa kontrolloida jollain lailla elämää – eikä se ole mahdollista. Erinäisiä tapahtumia voi sattua huolimatta siitä, miten kovasti tekisi töitä haluamiensa lopputulosten eteen. Samalla moni voi ristiriitaisesti toivoa pääsevänsä taianomaiseen virtaan, jossa elämä kuljettaisi oikeisiin paikkoihin ja oikeiden ihmisten luo.

Ainoa tapa päästä tähän niin sanottuun flow-tilaan on astua hetkeksi irti ongelma-alueelta. Tämä voi tapahtua helposti yksinäisyydessä. Ajatuksia värittävät ympäristön jatkuvat ärsykkeet, jotka vievät keskittymistä pois intuition äänestä. On tärkeää selvittää itselle, mitä todella haluaa.

Inventaarion tekeminen omasta elämästä on prosessi, jossa tulee karsineeksi paljon turhaa pois, ja samalla tärkeimpien asioiden merkitys korostuu, Elite Daily kertoo. On osattava valikoida ja erotella ruusut risuista. Jos tuntuu siltä, että elämässä asiat ovat itseä vastaan, asiaa voi lähteä tarkastelemaan siitä näkökulmasta käsin, millaisilla ihmisillä arkensa ympäröi.

Negatiivisten ihmisten seurassa positiivisimmankin ihmisen mieli myrkyttyy, ja ajatukset alkavat kallistua kohti matalampia väreitä. Ei-sanan sanomisella oikeissa tilanteissa voi olla ihmeen kaltainen vaikutus. Usein ihminen on silti eniten itse oman onnensa tiellä. Hyvien asioiden tiellä voivat olla omat uskomukset ja pelot siitä, ettei parempaa ole tulossa, joten on tyytyminen siihen, mitä elämässä jo on.

Aina on kuitenkin mahdollisuus parempaan. Yksin vietetyissä hetkissä oman luonnon kanssa voi päästä helpommin sinuiksi, sillä hiljaisuus puhuu omaa tyyntä kieltään. Sekin on eräänlaista elämälle antautumista, että antaa vastausten nousta sisältään. Inspiraatio ja ilo ovat oikeita kompasseja, kun ihminen miettii elämänsä suuntaa.