Tiesitkö tämän vasenkätisistä ihmisistä? Taidat yllättyä toden teolla

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Vasenkätiset ihmiset käyttävät arkitoimiin luonnostaan enemmän vasenta kuin oikeaa kättä. Maailman väestöstä noin 10-12 prosenttia on vasenkätisiä, ja nyt on koottu mielenkiintoinen faktalista vasenkätisyyteen liittyen.

Faculty Of Medicine -verkkosivusto kertoo, että maailmassa on vietetty jo vuodesta 1996 saakka jopa vasenkätisille ihmisille omistettua juhlapäivää. Vasenkätisten päivä on 13. elokuuta. Aikojen alussa vasenkätisiä ihmisiä on pidetty kummajaisina, jotka ovat taipuvaisia muun muassa neurooseihin, kapinalliseen käyttäytymiseen ja jopa homoseksuaalisuuteen. Vasenkätisiä on pidetty myös saatanan kätyreinä.

Vasenkätisten on myös väitetty kuolevan keskimäärin yhdeksän vuotta oikeakätisiä aiemmin. Joissakin tutkimuksessa on selvitetty myös se, että raskausajan traumat tai synnytykseen liittyvät ongelmat ovat johtaneet lapsen vasenkätisyyteen. Myös äidin iällä on merkitystä, sillä 40-vuotiaat äidit saavat huomattavasti todennäköisemmin vasenkätisiä lapsia kuin parikymppisenä synnyttävät.

Silti vasenkätisten joukossa on suhteessa enemmän huippuälykkäitä henkilöitä, joiden älykkyysosamäärä ylittää 140. Kuuluisia vasenkätisiä henkilöitä ovat Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin ja Benjamin Franklin. Myös Osama Bin Laden ja Viiltäjä-Jack olivat vasenkätisiä.

Eskimoiden keskuudessa vasenkätisiä pidetään velhoina ja inkat pitivät vasenkätisiä parantajina ja taikuuteen kykenevinä. Vasenkätisiä on tutkittu jonkin verran ja tulosten valossa voidaan myös väittää, että vasemmalla kädellä toimivat ihmiset taipuvat herkemmin alkoholismiin, rikollisuuteen ja skitsofreenisuuteen. Lisäksi vasenkätiset ihmiset kärsivät keskimäärin enemmän lukihäiriöstä.

Uskomusten ja perimätiedon mukaan vasen käsi tarkoittaa yleisesti jotain huonoa. Asioita hoidetaan vasemmalla kädellä ja jos vasenta kättä kutittaa, tarkoittaa se rahan menettämistä. Silti vasenkätiset ovat tutkimusten mukaan oikeakätisiä lahjakkaampia muun muassa tilanhahmotuskyvyssä, matematiikassa ja arkkitehtuurissa. Ja pidetäänhän vasenta kättä myös tarpeeksi arvokkaana ikuisen rakkauden symbolille, eli vihkisormukselle.