IT-alalle lisää naisia? Tasa-arvovaltuutetulta järjenvastainen selvityspyyntö

Viihdeuutiset · Jocka Träskbäck

Suomalaisten virkamiesten vieraantuminen todellisuudesta on tuottanut viime aikoina monia ällistyttäviä tapahtumasarjoja, mutta tuorein niistä menee kirkkaasti listan kärkeen. Tasa-arvovaltuutettu on nimittäin ottanut tutkittavakseen tapauksen, jossa tamperelainen it-yritys Vincit ilmoitti haluavansa toteuttaa tasa-arvoa alan keskiarvoa tehokkaammin.

Suomen parhaaksi työpaikaksi valitussa Vincitissä on tällä hetkellä 106 työntekijää, joista vain kaksi on naisia. Yritys julkaisi äskettäin lehdistötiedotteen, jossa se kertoi palkkaavansa erittäin miesvaltaiselle alalle 20 naista seuraavan vuoden aikana.

– Alan sukupuolivääristymä ei kehitä ohjelmistoalaa tai naisten tasa-arvoista asemaa ja palkkakehitystä työmarkkinoilla. Tietotekniikan ennustetaan tulevaisuudessa korvaavan suuren osan perinteisistä työpaikoista ja luovan tilalle uusia. Naiset pitää nyt saada mukaan tähän kehitykseen, Vincit Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen kertoi yhtiön tiedotteessa.

Tasa-arvovaltuutetun toimistossa ei kuitenkaan ymmärretty alkuunkaan mistä asiassa oli kyse, sillä ylitarkastaja Anne Paasikoski lähestyi tasa-arvon puolesta näkyvästi liputtavaa yritystä kiitosten sijaan selvityspyynnöllä.

– Tasa-arvovaltuutetulle on tullut yhteydenotto, jossa pyydetään tasa-arvovaltuutettua selvittämään toimiiko Vincit Oy naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (1986/609) kielletyllä tavalla, kun Aamulehden uutisen mukaan Vincit Oy on ilmoittanut palkkaavansa 20 naista seuraavan vuoden aikana. Tasa-arvolain 17 §:n nojalla pyydän Vincit Oy:ltä selvitystä siitä, miten Vincit Oy aikoo ottaa huomioon tasa-arvolain rekrytointia koskevat säännökset pyrkiessään lisäämään naistyöntekijöitä yrityksessään, Staran haltuunsa saamassa selvityspyynnössä todetaan.

Suomessa tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella. Työhönoton osalta se tarkoittaa sitä, että työnantaja syyllistyy syrjintään sukupuolen perusteella, jos työnantaja työhön ottaessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan menettely ole johtunut tasa-arvolain tarkoittamasta hyväksyttävästä seikasta, taikka jollei menettelyyn ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painaa ja hyväksyttävää syytä. Työpaikkaa ei saa myöskään pääsääntöisesti ilmoittaa vain joko naisten tai miesten haettavaksi.

Lehdistötiedotteessaan Vincit totesi aikovansa palkata vuoden aikana 20 naista, mutta ei ole vielä julkaissut yhtään aiheeseen liittyvää työpaikkailmoitusta. Nopeasti kasvava yritys ei myöskään kertonut kuinka monta ihmistä se aikoo yhteensä rekrytoida vuoden aikana. Tasa-arvovaltuutetun toimistossa on siten ilmeisesti sekoitettu lehdistötiedotteen ja työpaikkailmoituksen käsitteet keskenään. Staran toimitus seuraa tilannetta ja palaa asiaan.

PÄIVITYS 18.9.2014

Tasa-arvovaltuutettu on 18.9.2014 selvittänyt tapauksen ja tehnyt siitä päätöksensä

– Tasa-arvovaltuutetun saaman selvityksen mukaan Vincit Oy ei ole työhönotossa syrjinyt työnhakijoita sukupuolen mukaan, vaan pyrkinyt omalta osaltaan vaikuttamaan Suomessa vallitsevaan epätyydyttävään työmarkkinoiden kahtia jakaantumiseen; naisten ja miesten töihin, tasa-arvovaltuutettu päätti.