Tutkimus: Lapsuusajan stressi lihottaa naisia aikuisena

Terveys · Annukka Heikkilä

Uuden Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan yksi suurimmista lihottavista tekijöistä naisten kohdalla on stressi, jota naiset olivat kokeneet lapsuusaikanaan. Lapsuusajan stressi johtui useimmin esimerkiksi perheenjäsenen kuolemasta, perheenjäsenen sairastumisesta tai vanhempien erosta.

Stressin on tiedetty jo kauan vaikuttavan ihmisten lihomiseen, koska stressihormonit sitovat rasvaa. Daily Mail -lehden uutisoiman tutkimuksen mukaan lapsena koettu stressi vaikuttaa kuitenkin enemmän naisen lihomiseen aikuisiällä kuin sillä hetkellä koettu stressi. Tuloksista kävi myös ilmi, että lapsuusajan stressin vaikutukset aikuisiällä koskivat pelkästään naisia.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 2.259 naista ja 1.358 miestä. Huomioon otettiin alle 16-vuotiaina koetut stressaavat perheeseen liittyvät stressin laukaisijat. Tutkimustuloksista huomattiin, että lapsena stressiä kokeneet naiset lihosivat huomattavasti helpommin aikuisiällä kuin ne, jotka eivät olleet pienenä joutuneet kokemaan stressiä.