Tutkimus: Kotitöiden epätasainen jakaminen aiheuttaa avioeroja

Koti & Asuminen · Annika Kela

Avioeroja koskevan tutkimuksen tuloksista on selvinnyt, että yllättävän moni liitoista päättyy eroon kotitöiden epätasaisen jakautumisen takia. Tutkijat ovat huomanneet, että etenkin naiset hakevat helpommin avioeroa, jos he kokevat kotitöiden kasautuvan vain heidän harteilleen.

Daily Mail -lehden mukaan yhä useampi naisista vaativat tasa-arvoista työnjakoa kotonaan. Avioliitot, joissa miehet osallistuvat kotitöihin ja lastenhoitoon olivat huomattavasti onnellisempia, kuin liitot, joissa nainen vastaa yksin kodin arjen ylläpitämisestä.

Stanfordin yliopiston teettämä tutkimus pohjautui vuonna 2009 tehtyyn tutkimukseen, jossa arvioitiin avioeroihin johtaneita syitä. Tutkimukseen osallistui 2.262 koehenkilöä. Tutkimuksen alkaessa henkilöt olivat parisuhteissa.

Koehenkilöistä 371 on eronnut tutkimuksen aikana seurustelukumppanistaan tai aviopuolisostaan. Avioeroja tutkittaessa kävi ilmi, että jopa 69 prosenttia avioeroista oli haettu vaimon alotteesta. Aviossa olevia pareja tutkittaessa puolestaan selvisi, että yksi tärkeä tekijä onnellisuudessa, oli tasapuolisesti jakautuvat kodin askareet.