Energiajuomat yhdistettiin nuorten ihmisten aivovammoihin

Terveys · Annukka Heikkilä

Energiajuomia on tutkittu toistaiseksi melko vähän eikä energiajuomien nauttimisesta pitkällä aikavälillä tiedetä vielä tarpeeksi. Tähänastiset tutkimukset kuitenkin kertovat, että energiajuomat ovat todella epäterveellisiä ja haitallisia varsinkin nuorten terveydelle.

Nyt tuore tutkimus yhdisti energiajuomat myös nuorten ihmisten aivovammoihin. Kanadassa tehtiin tutkimus, jossa tarkasteltiin 10.000 nuoren energiajuomien kulutustottumuksia. Tutkimuksessa katsottiin, miten usein 11 – 20 -vuotiaat nuoret joivat energiajuomia, minkä lisäksi tutkijat selvittivät, olivatko nuoret kärsineet traumaattisista aivovaurioista.

Kävi ilmi, että aivovaurioista kärsineet olivat seitsemän kertaa todennäköisemmin juuri niitä, jotka olivat juoneet energiajuomia.

Tutkimusta johtanut tohtori Michael Cusimano kommentoi Metro-lehden mukaan, että vielä ei tiedetä liittyykö energiajuomien nauttiminen tapaturmiin, joiden myötä aivovaurio on syntynyt. Tutkimus viittaa kuitenkin siihen, että energiajuomia nauttineiden nuorten aivot palautuivat saamistaan iskuista päähän hitaammin, minkä vuoksi esimerkiksi kaatuminen oli johtanut monen minuutin tajuttomuuteen tai sairaalassa yöpymiseen ja vakavampiin vammoihin iskujen seurauksena.