Tutkijat: Iltasatuja lukeva isä edesauttaa lapsen kehitystä

Terveys · Annika Kela

Harvardin yliopiston teettämän tutkimuksen mukaan lapsista tulee kielellisesti taitavampia, jos perheessä isä hoitaa satukirjojen lukemisen. Tulokset osoittivat, että lasten kielitaidot kehittyivät monipuolisemmin, kun he kuuntelivat isänsä lukemia tarinoita.

Daily Mail -lehden mukaan pienet lapset olivat sanarikkaampia ja luovempia käyttämään eri ilmaisuja sen seurauksena, että isä luki heille satuja. Australialaisen Wollongongin yliopiston tutkija Elisabeth Duursma on samaa mieltä Harvardin tutkijoiden kanssa, sillä hän on myös tutkinut iltasatuja lukevien vanhempien eroja.

Duursman mukaan isät ja äidit lukevat satukirjoja eri tavalla. Tutkija huomasi, että äidit lukivat satukirjoja opetukselliseen tyyliin ja he esittivät lapsilleen opetuksellisia kysymyksiä, kuten: ”Kuinka monta omenaa näet kuvassa?”.

Sen sijaan isät uppoutuivat enemmän satumaailmaan ja he esittivät lapsilleen abstrakteja kysymyksiä, jotka ruokkivat lasten mielikuvitusta. Isät esittivät kysymyksiä, kuten: ”Voi, miten hienot tikkaat kuvassa on, muistatko sinä, kun isällä oli tikkaat autossa mukana?”.

Tutkijoiden mukaan mielikuvitukselliset kysymykset olivat lapsille kognitiivisesti haastavampia ja se vaikutti heidän kehitykseensä positiivisella tavalla. Vaikka tulokset ovat osoittaneet, että isän ja äidin satukirjatuokiolla on eroja, ovat tutkijat yhtä mieltä siitä, että satukirjojen lukemisella on aina lapsien kehittymiseen positiivinen vaikutus.