Näetkö näissä esineissä kasvoja? Merkki virkeistä aivoista

Viihdeuutiset · Annika Kela

Suuri osa ihmisistä on kokenut joskus tilanteen, jossa he näkevät kasvot epätavallisessa paikassa. Kun ihminen näkee esineissä tai ympäristössään kasvoja, kutsutaan ilmiötä pareidoliaksi. Psykologien mukaan ilmiötä esiintyy ihmisten keskuudessa yksilöllisesti.

Jotkut näkevät kasvoja kaikkialla, kun taas jotkut eivät näe missään, ihmiskasvoja lukuun ottamatta. Toronton yliopiston professori Kang Lee on tutkinut kasvoihin liittyvää pareidolia-ilmiötä. Lee huomasi, että kasvojen näkeminen ja tunnistaminen on merkki terveistä ja virkeistä aivoista. Kasvojen tunnistaminen opitaan jo varhaisessa vaiheessa ja se on tärkeä edellytys sosiaalisen elämän luomiselle.

Kang Leestä on huolestuttavaa, että pareidolialla on ollut niin pitkään huono maine. Ihmisiä, jotka näkevät esineissä kasvoja on pidetty taannoin asiantuntijoiden keskuudessa mielenterveydellisesti häiriintyneinä. Leen mukaan kyse ei ole hulluudesta, päinvastoin.

Aivojen toiminta on monipuolisempaa, sillä näköhavainnon lisäksi aivot pyrkivät yhdistämään näyn johonkin tuttuun, kuten kasvoihin. Aivot tekevät tulkinnan pienienkin vihjeiden perusteella ja lopulta edessä oleva esineellä on kasvot ja mahdollisesti jopa persoonallinen ilme.

Ihmiset pitävät kokemusta usein hauskana, sillä he tietävät näkynsä johtuvan vilkkaasta mielikuvituksesta. Professorin mukaan kasvojen näkeminen on tapa luoda tehokkaampia muistikuvia näköhavainnoista. Ei siis ole syytä hävetä sitä, että näkee ympäröivässä maailmassa mitä erilaisimpia kasvoja, sillä se on vain merkki virkeästä aivotoiminnasta.

This box is judging me silently

Kuva, jonka Faces in Things (@facespics) julkaisi

OH! ?

Kuva, jonka Faces in Things (@facespics) julkaisi

The happiest plane ever!

Kuva, jonka Faces in Things (@facespics) julkaisi

Shhhhhh.. he's sleeping

Kuva, jonka Faces in Things (@facespics) julkaisi