Ahdistutko helposti? Olet luultavasti muita älykkäämpi

Terveys · Annukka Heikkilä

Pienistä asioista ahdistuvat ihmiset saavat nyt lohduttavaa tietoa, sillä uuden tutkimuksen mukaan helposti stressaantuvat ja ahdistuvat ihmiset ovat muita älykkäämpiä. New York Magazine julkaisi YouTube-kanavallaan videon, jossa selitetään, miten tähän lopputulokseen päädyttiin.

Stressaantuvat ihmiset voivat pitää itseään hämmentyneinä ja aikaansaamattomina ihmisinä, mutta todellisuudessa ahdistuneisuus onkin merkki älykkyydestä. Vuonna 2014 joukko kanadalaisia tutkijoita teki kokeen, johon he valitsivat 125 opiskelijaa. Opiskelijoita testattiin älykkyyttä ja stressinsietokykyä mittaavilla tehtävillä.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että helpommin ahdistuvat ja stressaantuvat opiskelijat olivat älykkäämpiä kuin heidän huolettomammat ikätoverinsa. Tutkijoiden mukaan tulos on selitettävissä kolmen erilaisen teorian avulla.

Ensimmäisen teorian mukaan älykkäämmät ihmiset piinaavat oman yksityiskohtaisen muistinsa avulla itseään. He stressaantuvat ajattelemalla menneitä tapahtumia yhä uudelleen ja uudelleen, ja huolestuvat kuvittelemalla myös samalla tulevien tapahtumien mahdollista kulkua, mikä saa heidät stressaantumaan entistä enemmän.

Toisen teorian mukaan ihmisillä, jotka ovat ahdistuneempia, olisi aivoissa enemmän valkeaa ainetta. Valkea aine koostuu hermoimpulsseja muualle hermostoon kuljettavista aksoneista, mikä voi nopeuttaa heidän ajatteluprosessiaan.

Kolmas teoria ahdistuneisuuden ja älykkyyden välillä selitetään evolutiivisin perustein. Ahdistuneisuus liittyy usein siihen, että ihminen tekee suunnitelmia ja miettii mahdollisia pahimpia lopputulemia, mitä tilanteista voi koitua. Tällainen ajattelukyky on yleensä ominaisuus, joka löytyy johtajilta, koska he ovat soveltuvampia suojelemaan jälkikasvuaan erilaisilta vaaroilta ja vihollisilta.