Tutkimus: Digitaalista mediaa käyttävät lapset eivät tee läksyjä

Digi Viihdeuutiset · Annukka Heikkilä

Nykypäivänä lapset käyttävät todella suuren ajan päivistään digitaalisen median parissa. Nyt tutkijat tekivät suuren kyselyn selvittääkseen miten televisio, älypuhelimet, videopelit, tietokoneet ja tabletit todella vaikuttavat lasten muuhun käyttäytymiseen ja esimerkiksi koulumenestykseen.

Daily Mail -lehti kertoo American Academy of Pediatrics -laitoksen ja Brown-yliopiston yhdessä tekemästä tutkimuksesta, jota varten he keräsivät tietoa 64.000 lapsesta, jotka olivat iältään 6-17 -vuotiaita.

Lasten vanhemmat ilmoittivat tutkimusta varten kuinka paljon aikaa heidän lapsensa käyttävät päivässä yhteensä tietokoneen, tabletin, älypuhelimen, television tai videopelien parissa. Heidän tuli myös ilmoittaa kuinka paljon aikaa lapset käyttivät koulutehtäviin.

Tutkijat saivat selville, että 31 prosenttia lapsista käytti digitaalista mediaa päivässä alle kaksi tuntia. 36 prosenttia lapsista käytti laitteita kahdesta neljään tuntiin päivässä, 17 prosenttia käytti laitteita neljästä kuuteen tuntiin ja 17 prosenttia kuusi tuntia tai enemmän.

Tutkijat huomasivat, että lapset tekivät aina sitä pienemmällä todennäköisyydellä kotiläksynsä mitä enemmän he käyttivät digitaalisen median parissa aikaa.

Neljästä kuuteen tuntiin päivässä laitteita käyttävät lapset tekivät läksynsä 49 prosenttia pienemmällä todennäköisyydellä kuin ne lapset, jotka käyttivät aikaansa digitaalisen median parissa alle kaksi tuntia. Yli kuusi tuntia päivässä käyttävien kohdalla kotitehtävien tekemisen todennäköisyys huononi jopa 63 prosentilla.